Основни циљеви Женске парламентарне мреже су доношење нових закона и политика и надзор спровођења актуелних законских решења, посебно у областима:

  • здравља жена и породице
  • сузбијања насиља над женама и у породици
  • економског оснаживања жена
  • образовања жена

Приоритети су и:

  • подстицај женама у Србији за веће учешће у политичком и јавном животу
  • ширење свести о женској солидарности
  • промоција женског знања

Женска парламентарна мрежа је у формулисању политика, орјентисаних ка решавању проблема жена, отворена за иницијативе и сарадњу са женама из свих структура друштва.
Превасходни циљ је решавање проблема жена и њихових породица, било да су политички, социјални или економски.

Женску парламентарну мрежу чине и жене које су дуго у политици, неке и последњих двадесетак година. Њихов утицај и лобирање од немерљиве је користи за рад мреже, а тиме и за све жене у Србији.

Веома је важно да се разуме да се умрежавање посланица чини зарад вишег циља. Оне су се окупиле изнад страначке припадности, изнад спорих административних процедура. Окупила их је потреба да употребе свој утицај, позицију и глас у најбољу могућу сврху.

Главни метод рада народних посланица окупљених у овом пројекту су оснаживање и јачање парламентарног капацитета, притом се идеја не ограничава на рад унутар саме Скупштине Србије, већ подразумева и умрежавање представница скупштина на нивоу региона, као и размену искустава између жена на политички важним позицијама у политичким партијама и држави.

Један од приоритета на којем Женска парламентарна мрежа стално ради је афирмисање родне равноправности на свим нивоима одлучивања. Паралелно са јавним радом на родној равноправности, посланице се представљају јавности и јачају свој капацитет у односу са медијима.