1. Народна скупштина Републике Србије – www.parlament.rs

2. Београдски фонд за политичку изузетност (БФПИ) – www.bfpe.org

3. Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN WOMEN – www.rs.one.un.org

4. Програм Уједињених нација за развој – http://www.rs.undp.org

5. Организација за европску безбедност и сарадњу ОЕБС – www.osce.org/Serbia

6. Мрежа жена полицајки у југоисточној Европи (WPON) – http://www.seesac.org/WPON

7. Родна равноправност у војсци – http://www.seesac.org/WomenintheMilitary