ДОКУМНЕТИ ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ:

1. Правила о раду Женске парламентарне мреже у Народној скупштини Републике Србије (DOC)

2. Годишњи план активности Женске парламентарне мреже за период од 01. 10. 2014. до 01. 10. 2015. године (DOC)

3. Извештај о раду Женске парламентарне мреже за период од 14. фебруара 2013. до 1. октобра 2014. године (DOC)

4. Меморандум о сарадњи у области подршке развоју женског предузетништва у Србији (DOCX)

5. Агенда конференције парламентарки Југоисточне Европе „Равноправне и оснажене – заједно смо јаче“ (Београд, 2-3. март 2015.) (DOC)

6. Закључци Конференције парламентарки Југоисточне Европе „Равноправне и оснажене – заједно смо јаче“ (Београд, 2-3. март 2015.) (DOCX)

7. Меморандум о сарадњи између парламентарки Југоисточне Европе, учесница конференције „Равноправне и оснажене – заједно смо јаче“ (PDF)

8. Презентација за конференцију „Равноправне и оснажене – заједно смо јаче“ (PPTX)


ПУБЛИКАЦИЈЕ ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ:

ЖПМ публикација 2017 (pdf)

Brosura 2017 - naslovna

Билтен Женска парламентарна мрежа – октобар 2013 (PDF)

ZPM bilten - Oktobar 2013